Konkurs Historyczno-Fotograficzny

Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości
i wybuchu powstania wielkopolskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach, Gmina Piaski, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach zapraszają mieszkańców Gminy Piaski do udziału w Konkursie Historyczno-Fotograficznym
„DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI"

Regulamin:
1. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Piaski.
2. Tematyka konkursu obejmuje miejsca pamięci narodowej związane z dążeniami niepodległościowymi, od insurekcji kościuszkowskiej do wojny polsko-bolszewickiej (1794-1921), tj. wszelkie obiekty architektoniczne, pomniki, tablice pamiątkowe, epitafia, nagrobki, obeliski, upamiętniające:
a. postacie i wydarzenia związane z walką zbrojną o niepodległość;
b. postacie, wydarzenia, instytucje związane z pracą organiczną.
3. Zakres terytorialny – powiat gostyński.
4. Cele konkursu:
a. upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości i stulecia wybuchu powstania wielkopolskiego;
b. pogłębianie wiedzy o historii narodowej;
c. popularyzacja wiedzy o historii regionu;
d. popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;
e. prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej;
f. propagowanie wśród mieszkańców gminy twórczej postawy.
5. Do fotografii należy załączyć kartę zgłoszenia zawierającą krótki opis i informację, co zdjęcie przedstawia, jakiego wydarzenia dotyczy, kogo lub co upamiętnia.
Kartę zgłoszenia możesz pobrać stąd:
w formacie PDF: http://www.gokpiaski.webd.pl/zgl_fotokonkurs.pdf
w formacie Word: http://www.gokpiaski.webd.pl/zgl_fotokonkurs.doc

6. Przepisy dotyczące prac:
a. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: fotokonkurs.piaski@onet.pl
b. fotografie należy przesłać do 22 października 2018 r.
c. każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 5 fotografii przedstawiających ten sam lub różne obiekty;
d. nie zezwala się stosowania fotomontaży i kolaży;
e. dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów, korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
f. zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG (w najwyższej rozdzielczości oferowanej przez aparat);
g. kryteria oceny prac:
- oryginalne ujęcie tematu;
- estetyka i efekt wizualny
- techniczna poprawność wykonania
h. uczestnik konkursu przesyłając fotografie potwierdza automatycznie, że jest autorem zdjęć i wyraża zgodę na ich publikację w Internecie lub w formie wystawy z informacją o imieniu i nazwisku autora;
i. wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Piaski, a zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.
j. wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się 11 listopada 2018 r. podczas uroczystości patriotycznej na rynku w Piaskach.

7. Organizatorami konkursu są:
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach
- Gmina Piaski
- Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Aktualności Konkurs Historyczno-Fotograficzny