Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Zbiory biblioteczne są udostępniane wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.

2. Czytelnicy są zobowiązani do zachowania ciszy i przestrzegania porządku w pomieszczeniu biblioteki.

3. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoją kartę wypożyczeń.

4. Z książek z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta na miejscu w czytelni. Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin w czytelni.

5. Książki w ilości 3 tytułów wypożycza się na okres 3 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki.

6. Lektury wypożyczane są przez łącznika (w kompletach).

7. W razie zniszczenia lub zgubienia książek czytelnik jest zobowiązany odkupić egzemplarz wskazany przez bibliotekarza.

8. Korzystający ze zbiorów biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im książek.

9. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

10. Do biblioteki nie wolno wchodzić z jedzeniem.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO W BIBLIOTECE

1. Z centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2. Centrum służy uczniom do wyszukiwania informacji w sieci oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.

3. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

4. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

5. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące określony temat.

6. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), gier czy zabaw.

7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

8. Uczeń może korzystać z CM przed lekcjami lub po ich zakończeniu.

9. Korzystający odpowiada za stanowisko i za wyrządzone szkody.

10. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.

11. Po zakończonej pracy korzystający z centrum pozostawia swoje stanowisko uporządkowane.

12. Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyskała zgodę nauczyciela bibliotekarza.

13. Za ewentualne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.

14. W wypadku dużej liczby chętnych do korzystania z CM czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Biblioteka Regulamin biblioteki