Font Size

Cpanel

Informacja o pracy szkoły od 25 marca

 

Od 25 marca w szkole rozpoczyna się kształcenie na odległość. Ta forma edukacji przewidziana jest do 26 czerwca. Szczegółowe informacje zostały przekazane uczniom i rodzicom.
Prosimy wszystkich o odpowiedzialną postawę i postępowanie zgodne z zaleceniami wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii.

Informacja do rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych - dyżur w wakacje

Jeżeli chcieliby Państwo, aby dziecko korzystało z dyżuru w czasie wakacji, prosimy o wypełnienie do 5 czerwca deklaracji, która znajduje się w załączniku i przekazanie jej do szkoły - można przesłać skan dokumentu na adres sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl lub wrzucić do skrzynki listowej przy wejściu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Drodzy Rodzice,

25 maja 2020 roku wznowiona zostaje praca oddziałów przedszkolnych. W związku z tym proszę o zapoznanie się z procedurami mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w oddziałach przedszkolnych w szkole.

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego odbywa się w następującym trybie:

  1. PIERWSZY KROK – zgłoszenie telefoniczne pod nr 603332396 (do środy, w tygodniu poprzedzającym przyjście dziecka do oddziału przedszkolnego)
  2. DRUGI KROK – przekazanie pisemnego zgłoszenia (pobranego z linku poniżej) poprzez pocztę elektroniczną (sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl) lub wrzucenie do skrzynki listowej przy wejściu do szkoły (do środy, w tygodniu poprzedzającym przyjście dziecka do oddziału przedszkolnego).

Oba kroki są obowiązkowe.

Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się według Procedury pierwszeństwa przyjęć.

DOKUMENTY

Procedury

Karta zgłoszenia dziecka

Podsumowanie projektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. W maju zakończyli swoją przygodę z projektem. Na początku swojej podróży po cyberprzestrzeni uczniowie wspólnie wybrali temat projektu: Poczt@ - sztuka nowoczesnej epistolografii. Początkowe zajęcia miały charakter integrujący zespół. Uczestnicy projektu rozwijali również umiejętność współpracy w grupie. Wykorzystali do tego celu pomoce dydaktyczne pozyskane dzięki projektowi Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020: tablety, laptop, zestawy ScottieGo!, BeCreo, Lego WeDo.
W ramach projektu uczniowie wybrali się na wycieczkę do pobliskiego urzędu pocztowego. Planując wycieczkę na pocztę, zainspirowali się grą ScottieGo!, która polega na wyznaczeniu za pomocą programu optymalnej trasy dotarcia do celu. Postanowili dotrzeć na pocztę najkrótszą drogą. Za pomocą serwisu internetowego Google Maps wyszukali i wyznaczyli drogę na pocztę w swojej miejscowości. Projekt drogi wykonali również w formie karty do kodowania. Dzięki temu ich młodsi koledzy i koleżanki z klas I-III będą mogli poznać drogę na pocztę przed swoją pierwszą wizytą w urzędzie i na pewno nie zabłądzą. Na poczcie uczniowie nie tylko zapoznali się z funkcjonowaniem urzędu, ale również wysłali wcześniej napisany list do pani dyrektor z okazji Święta Patrona Szkoły.
Od tradycyjnego wysyłania listów uczestnicy projektu przeszli do bliższego im - elektronicznego. Opracowali zasady dotyczące korzystania z poczty elektronicznej, redagowania i wysyłania wiadomości e-mail oraz słowniczek zwrotów grzecznościowych stosowanych podczas pisania maili.
Udział w projekcie był dla wszystkich jego uczestników ciekawym doświadczeniem. Uczniowie uczyli się przez działanie i na dodatek czerpali z tego radość i satysfakcję. Było to możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, które pozyskaliśmy z projektu. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam sie wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu.

Obiekty sportowe przy SP Piaski otwarte od 4 maja

Od 4 maja zostaną udostępnione obiekty sportowe przy SP Piaski: boisko Orlik, boisko do koszykówki, boisko piłkarskie oraz korty tenisowe.

Czytaj więcej: Obiekty sportowe przy SP Piaski otwarte od 4 maja

Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Wójt Gminy Piaski rozważa możliwość otwarcia przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach od 11 maja 2020 r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
W zależności od liczby zainteresowanych opieką przedszkolną w pierwszej kolejności otwarte zostanie Przedszkole Samorządowe w Piaskach przy ul. Dworcowej. W przypadku małej liczby dzieci w pozostałych placówkach istnieje możliwość zorganizowania opieki dla dzieci z pozostałych placówek Gminy Piaski w Przedszkolu Samorządowym w Piaskach przy ul. Dworcowej.
Natomiast w związku z koniecznością stosowania reżimu sanitarnego i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.
Pierwszeństwo mają dzieci rodziców obojga pracujących, pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W związku z powyższym prosimy o wstępną decyzję Państwa, czy bezwzględnie potrzebujecie opieki dla swoich dzieci od 11 maja br.
Wstępna deklaracja nie oznacza jednak zakwalifikowania dziecka do opieki w przedszkolu.
O szczegółach poinformujemy po ogłoszeniu przez Wójta zarządzenia w sprawie sposobu organizacji powyższej opieki.

Rodziców każdego dziecka prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 5 maja br. do godz. 14.00 w dogodny dla siebie sposób: poprzez odesłanie deklaracji na adres sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl (jako załącznik tekstowy lub zdjęcie) lub przesłanie maila zawierającego wszystkie informacje wymienione w deklaracji albo telefoniczne pod numerem 603332396 lub 65 5719034.

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji

 NIE potrzebujemy opieki nad dzieckiem .............................................. (imię i nazwisko dziecka)

 TAK potrzebujemy opieki nad dzieckiem .............................................. (imię i nazwisko dziecka)

w godzinach od ........... do .............

Jednocześnie informuję, że:

oboje rodzice pracują

jeden z rodziców jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia

jeden z rodziców jest pracownikiem służb mundurowych,

jeden z rodziców jest pracownikiem handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Deklarację można pobrać:
https://zsp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrekcja1_szkolapiaski_pl/ESm-G1Y1i6NJiUA1xK-9xjUBdSlIxwuwuZvPezGA5GxTpQ?e=BmekdD

 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najważniejszych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie. Udział w nich wymaga od ucznia ogromnego zaangażowania oraz wielu godzin pracy. Wielomiesięczny wysiłek zaowocował sukcesem naszego ucznia – Macieja Koniecznego. Uzyskał on tytuł Laureata Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020.
Aby uzyskać ten zaszczytny tytuł należy najpierw przejść etap szkolny, aby następnie zmierzyć się z zadaniami etapu rejonowego i ostatecznie awansować do finału, czyli etapu wojewódzkiego. Na etapie wojewódzkim konkurs się kończy – uczniowie uzyskujący minimum 90% punktów zdobywają tytuł laureata.
Na wszystkich stopniach konkursu Maciej rozwiązywał pisemny test. Zagadnienia często znacznie wykraczały poza podstawę programową, zadania wymagały logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności sprawnego i bezbłędnego liczenia.
Zostać laureatem konkursu organizowanego przez Kuratora Oświaty jest niezwykle trudno – trzeba wykazać się nie tylko umiejętnościami, ale też nietypowym myśleniem. Są one organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką. ,,Wygranie" takiego konkursu to wielki zaszczyt i radość, uczeń zyskuje miarodajne potwierdzenie swojej rozległej wiedzy i sprawności intelektualnej. Uzyskanie tytułu laureata daje też uczniowi pewne przywileje: celująca ocena roczna z matematyki; zwolnienie z przystąpienia do jednej części egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem z matematyki najwyższego wyniku; przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej.
O rozmiarze sukcesu Macieja świadczy fakt, że chociaż konkurs odbywa się z 11 przedmiotów, Maciej jest jedynym laureatem z naszego powiatu, jednym z 14 laureatów Konkursu Matematycznego w województwie wielkopolskim.
Tym bardziej Maciejowi bardzo gratulujemy. Potwierdził bowiem, że jest mistrzem matematyki.
Ze względu na panującą sytuację wręczenie zaświadczeń laureatom nie mogło odbyć się podczas uroczystego podsumowania z udziałem Wielkopolskiej Kurator Oświaty, która jednak w ostatnich dniach przekazała do szkół dokumenty oraz gratulacje i słowa podziękowania dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom za przygotowanie i opiekę.

Maciej_zaświadczenie

Nasza uczennica Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2019

W czwartek 5 marca podczas uroczystej gali ogłoszone zostały wyniki Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowego i Trenera Ziemi Gostyńskiej 2019 roku. Nasza uczennica Zuzanna Szymańska – zawodniczka UKS SHODAN PIASKI - zajęła 1 miejsce w kategorii Sportowca Roku. To wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla Zuzi oraz działającego przy naszej szkole klubu Shodan Piaski, którego zawodnicy pierwszy raz wzięli udział w tego typu plebiscycie.
Dla Zuzi był to trudny, ale i owocny rok. W 2019 wywalczała medale Pucharów Europejskich i turniejów międzynarodowych. Wróciła z medalami z Wiednia, Pardubic , Polish Open w Bielsku Białej, Mistrzostw Wielkopolski i wielu innych zawodów. To wyróżnienie jest kolejnym wielkim krokiem w rozwoju klubu UKS Shodan Piaski, w którym trenuje już prawie dwudziestu karateków i do którego serdecznie zapraszamy. Każdy może potrenować razem z „małymi mistrzami" – takimi, jak Zuzia oraz inni karatecy z Piasków.

Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu

3 marca to Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu ustalony przez WHO (Międzynarodową Organizację Zdrowia). Z jej badań wynika, że corocznie wzrasta liczba osób z ubytkiem słuchu. Aby podnieść świadomość społeczności szkolnej na temat zgubnego wpływu hałasu, uczniowie naszej szkoły zapoznali się z tą problematyką, zaprojektowali plakaty i rozwiesili je na szkolnych korytarzach.


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Aktualności