Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej - dokumenty do pobrania

Karta zgłoszenia do klasy 1

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka spoza obwodu

Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

 
INFORMACJE

 ZARZĄDZENIE NR 9/2019
WÓJTA GMINY PIASKI
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaski

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/files/5539/zarzadzenie_nr_9_2019.pdf

UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY GMINY PIASKI
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole oraz szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/5561

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAPISACH ORAZ POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o wielodzietności

 

 INFORMACJE

 ZARZĄDZENIE NR 8/2019
WÓJTA GMINY PIASKI
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia regulaminu rekrutacji oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Piaski

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/files/5538/zarzadzenie_nr_8_2019.pdf

 

UCHWAŁA NR V/38/2019 
RADY GMINY PIASKI 
z dnia 6 lutego 2019 r. 
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole oraz szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/5561

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja