Font Size

Cpanel

Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Wójt Gminy Piaski rozważa możliwość otwarcia przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach od 11 maja 2020 r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
W zależności od liczby zainteresowanych opieką przedszkolną w pierwszej kolejności otwarte zostanie Przedszkole Samorządowe w Piaskach przy ul. Dworcowej. W przypadku małej liczby dzieci w pozostałych placówkach istnieje możliwość zorganizowania opieki dla dzieci z pozostałych placówek Gminy Piaski w Przedszkolu Samorządowym w Piaskach przy ul. Dworcowej.
Natomiast w związku z koniecznością stosowania reżimu sanitarnego i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.
Pierwszeństwo mają dzieci rodziców obojga pracujących, pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W związku z powyższym prosimy o wstępną decyzję Państwa, czy bezwzględnie potrzebujecie opieki dla swoich dzieci od 11 maja br.
Wstępna deklaracja nie oznacza jednak zakwalifikowania dziecka do opieki w przedszkolu.
O szczegółach poinformujemy po ogłoszeniu przez Wójta zarządzenia w sprawie sposobu organizacji powyższej opieki.

Rodziców każdego dziecka prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 5 maja br. do godz. 14.00 w dogodny dla siebie sposób: poprzez odesłanie deklaracji na adres sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl (jako załącznik tekstowy lub zdjęcie) lub przesłanie maila zawierającego wszystkie informacje wymienione w deklaracji albo telefoniczne pod numerem 603332396 lub 65 5719034.

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji

 NIE potrzebujemy opieki nad dzieckiem .............................................. (imię i nazwisko dziecka)

 TAK potrzebujemy opieki nad dzieckiem .............................................. (imię i nazwisko dziecka)

w godzinach od ........... do .............

Jednocześnie informuję, że:

oboje rodzice pracują

jeden z rodziców jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia

jeden z rodziców jest pracownikiem służb mundurowych,

jeden z rodziców jest pracownikiem handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Deklarację można pobrać:
https://zsp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrekcja1_szkolapiaski_pl/ESm-G1Y1i6NJiUA1xK-9xjUBdSlIxwuwuZvPezGA5GxTpQ?e=BmekdD

 


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Aktualności Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych