Font Size

Cpanel

 Zarządzenie Nr 8 //2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

im. M. Kopernika w Piaskach

z dnia 14.11.2019r.

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wynajem pomieszczeń i powierzchni gruntu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach

Na podstawie § 6.1 Uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Piaski z dnia 24 października 2019r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość stawek czynszu dzierżawnego za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach:

1) hala sportowa - stawka netto 40 zł/1 godz.

2) siłownia:

  1. wstęp miesięczny - 28 zł
  2. wstęp jednorazowy - 5 zł
  3. wstęp ulgowy jednorazowy (dla uczniów szkoły) - 3 zł

3) aula szkolna - stawka netto 30 zł/1 godz.

4) pracownia komputerowa - stawka netto 57 zł/ 1 godz.

5) sala dydaktyczna - stawka netto 30 zł/ 1 godz.

6) pozostałe sale: świetlica, mała sala do ćwiczeń - stawka netto 22 zł/ 1 godz.

7) pomieszczenia do prowadzenia stałej działalności gospodarczej np. sklepik – stawka netto za wynajmowaną powierzchnię 3,50 zł/1 m2/1 miesiąc.

§ 2. 1 Ustala się wysokość czynszu dzierżawnego za najem powierzchni gruntu pod stoiska handlowo-gastronomiczne:

1) stawka netto bez dostępu do wewnętrznej skrzynki prądowej

  • 25,00 zł za wynajem terenu o powierzchni do 4m²
  • 50,00 zł za wynajęcie terenu o powierzchni od 4m² do 8m²
  • wielokrotność kwoty 25,00 zł za wynajęcie terenu o powierzchni powyżej 8m²

2) stawka netto z dostępem do wewnętrznej skrzynki prądowej

  • 30,00 zł za wynajem terenu o powierzchni do 4m²
  • 60,00 zł za wynajęcie terenu o powierzchni od 4m² do 8m²
  • wielokrotność kwoty 30,00 zł za wynajęcie terenu o powierzchni powyżej 8m²

2. Udostępnienie zewnętrznej skrzynki prądowej dużej mocy podlega osobnym ustaleniom.

§ 3. 1. Ustala się wysokość czynszu dzierżawnego za najem powierzchni:

1) na reklamy i banery- stawka netto 40,00 zł/miesięcznie za 1 m2 powierzchni tablicy reklamowej nie mniej niż 40,00 zł za sztukę,

2) pod ustawienie automatu sprzedającego- stawka netto 28,50 zł/za jeden automat,

2.Nie pobiera się czynszu za banery i reklamy towarzyszące doraźnym imprezom organizowanym przez Szkołę, inną jednostkę organizacyjną gminy, na zlecenie Gminy bądź pod patronatem Wójta Gminy, podmioty prowadzące działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą, sportową, kulturalną, zdrowotną.

§ 4.Do kwot czynszu dzierżawnego doliczany będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego podatku.

§ 5. Warunkiem jednorazowego udostępnienia pomieszczenia lub powierzchni jest wcześniejsze dokonanie zapłaty. Faktura zostaje wystawiona w terminie 7 dni. W pozostałych przypadkach płatność jest regulowana przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT. Rozliczenia dokonuje się do końca każdego miesiąca.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2019r.

 


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl