Font Size

Cpanel

CYFRYZACJA w miejscowościach po PGR

 

Na początku października 2021 roku ruszył nabór wniosków dla uczniów z miejscowości popegeerowskich na pomoc w rozwoju cyfrowym i zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Program jest realizowany w ramach Rządowego Programu Polska Cyfrowa.

Rządowy program jest skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich. Na podstawie paragrafu §3 ust 2 uprawnieni na terenie Gminy Piaski są uczniowie z Gminy Piaski.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” dzieci z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają sprzęt komputerowy (laptop).

Wnioski o wsparcie z programu mogą składać:

  • rodzice/opiekunowie uczniów niepełnoletnich. Wniosek należy złożyć w Szkole Podstawowej w Piaskach; Szkole Podstawowej w Bodzewie i Szkole Podstawowej
    w Szelejewie (w godzinach pracy szkół)
  • pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Piaski (w godzinach pracy Urzędu)

Wnioski należy złożyć do dnia 25 października 2021.

Warunkiem przyjęcia i zakwalifikowania wniosku jest spełnianie łącznie warunków:

  1. Złożenie oświadczenia, że dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny -krewnym w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracował/a w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkuje w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
  2. Złożenie oświadczenia że, dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu.
  3. Złożenie wniosku wraz załącznikami w terminie do 25.10.2021 w Szkole Podstawowej w Piaskach, Szkole Podstawowej w Bodzewie i Szkole Podstawowej w Szelejewie lub
    w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 65 5719030

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Konkursu Grantowego PPGR 2021

ZAŁ. nr 1 OŚWIADCZENIE DLA RODZICA

ZAŁ. nr 2 OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

ZAŁ. nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz miejscowości PPGR

 


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Aktualności CYFRYZACJA w miejscowościach po PGR